APPETIZERS / MÓN KHAI VỊ
Egg Rolls (4 Rolls per Order) / Chả Giò
$8.50
Spring Rolls (3 Rolls per Order) / Gỏi Cuốn
$8.50
Rocket Shrimps (6 Rolls) / Tôm Hỏa Tiễn
$9.25
Deep Fried Wontons (8 Pieces) / Hoành Thánh Chiên Giòn
$9.25
Garlic Butter Chicken Wings (6 Pieces) / Cánh Gà Chiên Bơ Tỏi
$9.25
Sweet & Sour Chicken Wings (6 Pieces) / Cánh Gà Sốt Chua Ngọt
$9.25
Pork & Vegetables Dumpling (7 pieces) / Há Cảo Heo Và Rau Cải
$9.25
Vietnamese Sandwiches / Bánh Mì Việt Nam
$9.00+
PHO
Chef's Choice Phở
$14.25
Combination Phở
$13.50
Brisket, Flank, Fatty Flank, Tendon, Tripe / Phở Chín, Nạm, Gâù, Gân, Sách
$13.00
Brisket, Flank, Fatty Flank, Tendon / Phở Chín, Nạm, Gâu, Gân
$13.00
Brisket Pho / Phở Chín
$13.00
Steak Pho / Phở Tái
$13.00
Steak, Brisket / Phở Tái, Chín
$13.00
Steak, Flank / Phở Tái, Nạm
$13.00
Steak, Meatballs / Phở Tái, Bò Viên
$13.00
Steak, Tendon / Phở Tái, Gân
$13.00
Steak, Brisket / Phở Tái, Chín
$13.00
Beef Balls Pho / Phở Bò Viên
$13.00
Noodle & Beef Broth (No Meat) / Phở Bánh Nước
$13.00
Chicken Pho / Phở Gà
$13.00
Shrimps Pho / Phở Tôm
$13.00
Seafood Pho / Phở Hải Sản
$13.50
ADD-ONS
Chén Bò Viên / Extra Beef Balls (6 pieces)
$5.50
Extra Meat (Phở)
$3.50
Extra Charbroiled Meat
$3.50
Extra Noodles
$3.50
Extra Bread / Thêm Bánh Mì
$2.75
Extra Sauces
$0
Boiled Vegetables / Rau Cải Luộc
$5.00
Beef Or Chicken Broth / Ly Soup
$5.00
Steamed Rice / Chén Cơm Trắng
$3.50
Extra Black Rice / Chén Gạo Lức
$5.00
Extra Protein
$5.25

(Steck, Brisket, Flank,Fatty Flank, Tripe, or Tendon)

Extra Charbroiled Meat
$6.50

Charbroiled Pork, Beef, or Chicken
Charbroiled Pork Chop

RICE DISH / CƠM DĨA
Charbroiled Pork / Cơm Heo Nướng
$12.50
Pork Chop / Cơm Sườn Heo Nướng
$13.50
Charbroiled Beef / Cơm Bò Nướng
$13.50
Charbroiled Chicken / Cơm Gà Nướng
$12.50
Shrimps, Beef, and Chicken with Stir-Fried Mixed Vegetables / Cơm Xào Thập Cẩm / Tôm, Bò, Gà Và Rau Cải
$15.00
Shaken Beef / Cơm Bò Lúc Lắc
$17.00
Orange Chicken / Cơm Xào Gà Cam
$14.75
EGG NOODLE SOUP / MÌ NƯỚC
House Special Egg Noodle Soup / Mì Đặt Biệt
$14.00
Shrimp, BBQ Pork Egg Noodle Soup / Mì Tôm, Xá Xíu
$13.00
Shrimp / Mì Tôm
$13.00
Mì Hoành Thánh và Xá Xíu / Egg Noodle Soup with Wontons, BBQ Pork
$13.00
VEGETARIAN DISHES / ĐỒ CHAY
Vegetarian Spring Rolls (3 Rolls per Order) / Gỏi Cuốn Chay
$8.50
Vegetarian Noodle Soup / Phở Chay
$13.50
Vegetarian Stir Fried With Steam Rice / Cơm Xào Chay
$12.99
Mì Xào Chay - Mềm Hoặc Giòn / Vegetarian Chow Mein - Soft or Crispy
$12.99
Vegetarian Chow Fun - Soft or Crispy / Hủ Tiếu Xào Chay - Mềm hoặc Giòn
$12.99
Vegetarian Vermicelli Stir Fried Noodle / Bún Xào Chay
$12.99
Vegetarian Fried Rice / Cơm Chiên Chay
$12.99
FRIED RICE / CƠM CHIÊN
Combination Fried Rice / Cơm Chiên Thập Cẩm
$13.99
Cơm Chiên Dương Châu / Yang Chow Fried Rice
$13.99
Beef Fried Rice / Cơm Chiên Bò
$13.99
Chicken Fried Rice / Cơm Chiên Gà
$13.99
Shrimp Fried Rice / Cơm Chiên Tôm
$13.99
Seafood Fried Rice / Cơm Chiên Hải Sản
$13.99
Plain Fried Rice / Cơm Chiên Trứng
$8.99
VERMICELLI / BÚN
Charbroiled Shrimp, Pork, Egg Roll / Bún Tôm, Heo, Chả Giò
$14.50
Stir Fried Beef with Lemongrass / Bún Bò Xào Sả
$14.50
Charbroiled Beef / Bún Bò Nướng
$13.50
Charbroiled Pork / Bún Heo Nướng
$13.50
Charbroiled Chicken / Bún Gà Nướng
$13.50
Charbroiled Shrimp (8pcs) / Bún Tôm Nướng
$13.50
MÌ XÀO HOẶC HỦ TIẾU XÀO / CHOW MEIN OR CHOW FUN
Combination / Thập Cẩm: Tôm, Gà, Bò
$15.00
Beef & Vegetable / Bò và Rau
$15.00
Shrimp & Vegetable / Tôm và Rau
$15.00
Chicken / Gà và Rau
$15.00
Seafood / Hải Sản và Rau
$15.00
Plain Chow Mein / Mì Xào Không
$8.50
CHEF'S SPECIAL DISHES
Combination Pad Thai (Spicy)
$15.25
House Special Clay Pot / Cơm Tay Cầm
$16.50
Shaken Chicken / Cơm Gà Lúc Lắc
$15.50
Shaken Tofu / Cơm Chay Lúc Lắc
$15.50
Beef & Broccoli / Bò Xào Bông Cải
$15.00
Garlic Noodles
Garlic Noodles - Ribeye Steak
$25.00
Garlic Noodles - Filet Mignon
$25.00
Garlic Noodles - Salmon / Ca Hoi
$22.00
Garlic Noodles - Shrimps / Tom Nuong
$20.00
Garlic Noodles - Chicken Wings / Canh Ga
$20.00
DRINKS / GIẢI KHÁT
Vietnamese Coffee / Cà Phê Việt Nam
$5.00
Thai Iced Tea / Trà Thái
$4.50
Jasmine Milk Tea / Trà Sữa
$4.50
Fresh Squeezed Lemonade / Đá Chanh Tươi
$5.00
Fresh Squeezed Orange Juice / Cam Vắt Tươi
$5.00
Jasmine Tea
$1.50
Soda
$1.95
Smoothie
$6.00

(Taro, Avocado, Mango, Banana, Strawberry, Matcha)

Add Boba
$5.50

(Sinh Tố Khoai Môn, Bơ, Xoài, Chuối, Dâu, Matcha)